Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şehir hastanelerinde hasta sayısı garantisi yok

Sağlık Bakanı Koca, şehir hastanelerinde muayene, poliklinik hizmetleri, ameliyat doluluk oranı, yatak doluluk oranı ve hasta sayısında herhangi bir garanti olmadığını söyledi.

 

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk'te katıldığı programda, sağlık gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm vatandaşlara sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun şekilde sunulması vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Koca, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç duyan herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmak istediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığına bağlı 630 bin, kamu ve özelde ise toplam 1 milyon 25 bin sağlık çalışanı bulunduğunu aktaran Koca, sağlıkta insan kaynaklarının yapılan planlamalar çerçevesinde hızla arttığını ifade etti. Gelişen toplum beklentilerini ve yeni ortaya çıkan durumları başarıyla karşılayacak sağlık insan gücünün en uygun sayıda ve yüksek kalitede eğitilmesinin sağlanması gerektiğine işaret eden Koca, bunun için Bakanlığın eğitim kurumları ile her zaman iş birliği içinde çalışacağını vurguladı.

Bakan Koca, bugün ihtiyaç duyulan sağlık personelinin değil, geleceğin sağlık teknolojilerini ustalıkla kullanabilecek sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, meslek eğitiminde hedefin sadece kontenjan değil, kaliteli eğitim olduğuna dikkati çekti.

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını ve memnuniyetlerini yükseltmek üzere düzenlemelere vakit geçirmeden başladıklarını da belirten Koca, hekimlerin emekli maaşlarına ilişkin bilgi verdi.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi

En önemli gündem maddelerinden birinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi olduğunu vurgulayan Koca, şiddetin sadece sağlıkçılara yönelik değil, bütün insanlar için kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çok yönlü bir yaklaşımla tedbirlerin artırılmasının önemine değinen Koca, "Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırlıyoruz." dedi.

Koca, hasta ve sağlık personelinin buluştuğu fiziksel ortamların rehabilitasyonu, sağlık personelinde yorgunluk ve bitkinliğe yol açan aşırı iş yükünün azaltılması, doktorların malpraktis ve tazminat tehdidinden kurtarılması, vatandaşların sağlık okuryazarlığının artırılması, sağlık hizmeti verme ve hizmet alma kültürünün toplumsal barış anlayışıyla geliştirilmesi, hasta hekim iletişimini geliştirici eylemlerin hayata geçirilmesi için caydırıcı cezai yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi.

"Yeni kanunda sağlıkta şiddete karşı caydırıcılığı teşvik edecek bir düzenleme yaptık." bilgisini veren Koca, sağlık personeline şiddet uygulayanların şikayete gerek kalmaksızın doğrudan kolluk kuvvetlerince yakalanarak karakolda serbest bırakılmaksızın adli işlemleri tekemmül etmek üzere cumhuriyet savcılığına sevk edilmesi, cumhuriyet basşsavcılığınca dosyanın tekemmül ettirilmesi, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadesinin iş yerinde alınmasının yasal zorunluluk haline geldiğini aktardı.

Koca, Ceza Kanunu'nda sadece sağlık çalışanlarına yönelik değil, bütün şiddet olaylarında, hırsızlık, gasp ve benzeri olaylarda herkesi ilgilendiren kamu vicdanını rahatlatıcı genel bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşündüğünü bildirdi.

"Hedefimiz, Türkiye genelinde 150 bin yatak kapasitesine ulaşmak"

Sağlıkta Dönüşüm Programı başladığında mevcut hastanelerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Koca, birçoğunun da deprem güvenliği ve fonksiyonel açıdan çok kötü durumda bulunduğunu ifade etti. Koca, "2023 hedefimiz Türkiye genelinde 150 bin yatak kapasitesine ulaşmak." dedi.

Özellikle büyük yapıların kamu-özel iş birliği modeliyle yapılmasının programlandığını anlatan Koca, bu şekilde önemli avantajların söz konusu olduğunu söyledi. Koca, bu şekilde hastane inşa süresinin kısaldığını, uzun süreli bakım ve onarım maliyetleri ile idame risklerinin özel sektöre ait olduğunu, yatırım yükünün uzun yıllara yayıldığını kaydetti.

Şehir hastaneleri

Şehir hastanelerinde, sadece bir hastanenin değil, alanında özelleşmiş çok sayıda hastanenin bir arada olduğuna işaret eden Koca, bu hastanelere başvuran hastaların, sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının bir merkezde sonuçlandırılacağını belirtti. Koca, "Şehir hastanelerini bir hastane şehri gibi planlıyoruz. Bölgesinde en üst seviyede hizmet verebilecek şekilde olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Koca, şehir hastanelerinin üniversite hastanelerine açılmasının, hem hizmet kalitesine hem de üniversitelerin yeni bir açılım yapmasına fırsat sağlayacağını ifade etti. Koca, bundan sonraki dönemde birden fazla üniversite ile birlikte kullanım protokolü yapılacağını aktararak, özellikle üniversitelerle iş birliği içinde olunacağını ve birlikte kullanım sağlanacağını vurguladı.

Bakan Koca, üniversiteler ile iş birliği içinde Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirmek hedefinin en önemli taşlarından birinin şehir hastaneleri olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Şehir hastaneleri projelerinde hastanenin yapılacağı hazine arazisinin yüklenici firmaya ücretsiz verilmesinin de söz konusu olmadığının altını çizen Koca, "Şirketin inşaata başlayabilmesi amacıyla arsanın üst kullanım hakkı devredilmekte ve 25 yılın sonunda arsa ve bina tüm takyidatlardan arınmış bir şekilde kamuya devredilmektedir." bilgisini verdi.

Koca, "Ne Hazine ne Sağlık Bakanlığı ile kamu özel iş birliği sözleşmelerine yönelik bugüne kadar hiçbir borç üstlenim anlaşması imzalanmamıştır." dedi.

Ön Yeterlilik İhale İlanı'nın kamuoyuna Resmi Gazete ve ulusal basın aracılığıyla duyurulduğunu vurgulayan Koca, şu an ihale aşamasında olan projelere 17 firmanın katıldığını belirtti.

Kamuoyunda bazı platformlarda dile getirilen "şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği"ne ilişkin iddiaların da doğru olmadığına işaret eden Koca, "Şehir hastanelerinde ne muayene veya poliklinik hizmetlerinden ne ameliyat doluluk oranında ne yatak doluluk oranında ne hasta sayısında herhangi bir garanti yoktur. Çok net ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Koca, şehir hastanelerinde arsaların firmalara ücretsiz verildiğine yönelik iddiaların da gerçek dışı olduğunu belirterek, "Yapılan şu; üst kullanım hakkı 25 yıl için veriliyor. Mülkiyeti tamamen bizde. Süre sonunda bina ve içerisindekiler dahil her şeyiyle bize devredilecek." diye konuştu.

Sağlık turizmi

Sağlık turizminin en önemli stratejik hedeflerden biri olduğunun altını çizen Koca, "Sağlık turizmini bir devlet politikası haline getirmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin hem uygun fiyatlı hem de son derece kaliteli olduğunu ifade eden Koca, "Sağlık turizmi son on yılda yaklaşık on kat arttıa ama sağlık hizmetlerinde geldiğimiz nokta düşünüldüğünde potansiyelimizin çok altındayız." diye konuştu.

Öte yandan Bakan Koca, antibiyotik kullanımının akılcı ilaç uygulamaları ile azaldığını ancak daha da azaltılması gerektiğini vurguladı.

Koca, tütün kullanımı ile mücadele kapsamında da sigara paketlerinde "tek tip" uygulamasına geçileceğini anımsattı.

İlaç teminine ilişkin olarak da Koca, "Ruhsatlı ilaçların hepsini ödüyoruz. Bir şekilde literatürde ve hekimin uygun gördüğü ilacı da dışarıdan temin ederek ödüyoruz." dedi.

Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan

 

Kalp kapağındaki kaçak ameliyatsız yöntemle kapandı
İki kez böbrek nakli olan, bir kez de kalbinden operasyon geçiren 42 yaşındaki Remzi Altaş, kalp kapağındaki kaçağın ameliyatsız yöntemle kapanmasıyla dördüncü kez yaşama tutundu.
devamı..

                 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şehir hastanelerinde hasta sayısı garantisi yok
Sağlık Bakanı Koca, şehir hastanelerinde muayene, poliklinik hizmetleri, ameliyat doluluk oranı, yatak doluluk oranı ve hasta sayısında herhangi bir garanti olmadığını söyledi.
devamı..

                 

Akrep ve yılan sokmalarına karşı 'kuru' antiserum geliyor
Eskişehir'de, kamu-sanayi-üniversite iş birliğinde 40 "melek yatırımcı" ve KOSGEB'in desteğiyle 20 milyon lira yatırımla kurulan ALBİLA'da, akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı, soğuk zincir gerektirmeyen "kuru" antiserum üretilecek.
devamı..

                 

Uyarıyı paketle birlikte sigaraya da yazacaklar
Sigara paketlerindeki yazılı ve görsel sağlık uyarılarını ilk uygulayan ülkelerden olan Kanada, etkiyi artırmak amacıyla her bir sigarının üzerinde "yazılı mesajlar"ın yer almasını sağlayacak düzenlemeye hazırlanıyor.
devamı..

                 

OECD'den 'antibiyotiklere dirençli bakteri' uyarısı: 2,4 milyon insan ölebilir
OECD'den antibiyotiklere dirençli bakterilerin artmasına karşı önlemler alınmaması durumunda 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2,4 milyon insanın ölebileceği uyarısı yapıldı.
devamı..

                 

Antibiyotik tüketim miktarı düşürülecek

devamı..

                 

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık harcamalarını aşağıya çekmeyi hedefliyoruz
Sağlık Bakanı Koca, "Özellikli sağlık hizmetlerinden alınan farkın azaltılması veya kaldırılması yönünde yapacağımız uygulamalar neticesinde sağlık hizmeti alırken vatandaşımızın cebinden çıkan harcamaları daha da aşağıya çekmeyi hedefliyoruz." dedi.
devamı..

                 

Hareketsiz yaşam felç riskini genç yaşlara indirdi
Uzmanlar cep telefonu, tablet ve televizyon başında fazla zaman geçirerek hareketsiz kalmanın felç geçirme riskini 40'lı yaşlara kadar indirdiği uyarısında bulundu.
devamı..

                 

Yanlış saç ekimi kalıcı sorunlara neden oluyor
Prof. Dr. Özkan, saç ekiminin tamamen merdiven altına indiğini belirterek "Saçının derisini tamamen kaybeden insanlar, ameliyatta büyük problemler yaşayanlar var." dedi.
devamı..

                 

İlaç sektöründen ihracat atağı
Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı, yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,4 artarak 845,7 milyon dolara ulaştı.
devamı..

                 

Son 3 yılda 14 bin 373 organ nakli gerçekleştirildi
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2016'da 4 bin 906, 2017'de 4 bin 908 ve Kasım 2018'e kadar 4 bin 559 olmak üzere 14 bin 313 nakil gerçekleştirildi.
devamı..

                 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda önemli keşif
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riskini artıran genetik varyasyonlar belirlendi.
devamı..

                 

SMA ilacına 168 başvuru
Sağlık Bakanı Koca, "SMA Tip 2 tanılı 127, SMA Tip 3 tanılı 41 hasta olmak üzere 168 hasta için ilaç başvurusu yapıldı. SMA hastalarımız tedirgin olmasınlar, rahat olsunlar. İlaca erişimde asla bir sorun olmayacak." dedi.
devamı..

'Tuzda başarı elde ettik, şekerde işin başındayız'

devamı..

Çin’de bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddiasına soruşturma
Ulusal Sağlık Komisyonu, genetiği değiştirilen ikiz bebekler iddiasına yönelik soruşturma başlattı.
devamı..

Tanı konmamış diyabet hastaları tespit edilecek

devamı..

285 gram doğdu, yaşama tutundu
Dünyaya 285 gram olarak gelen ve hayata tutunan prematüre bebek Elçin İnal, 8 ay süren süren tedavinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
devamı..

Sağlıkta hedef yüksek teknolojili tıbbi cihazların imalatı
Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizin yeni teknolojiye sahip ilaçların ve biyolojik ürünlerin üretilebildiği, yüksek teknolojili tıbbi cihazların imal edilebildiği bir ülke olmasını hedefliyoruz." dedi.
devamı..

Tek donörden iki hastaya karaciğer nakli
Beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan bir donörden alınan karaciğerin ikiye bölünmesiyle uzun süredir nakil bekleyen iki anne sağlığına kavuştu.
devamı..